Tcheke Estati Bilten Vòt Pa Lapòs Ou An

Chwazi konte w lan sou meni deroulan an epi yap reyorante w sou paj sipavizè eleksyon konte w la nan pati kote votè yo ka chèche enfòmasyon. Wap ka tcheke estati bilten vòt pa lapòs ou an sou paj sa.